בית ספר בר אילן כפר סבא

בית ספר בר אילן כפר סבא

כותרת הכתבה

ניהול

להורים היקרים שלום, ביום ראשון י' בטבת 8/1/17 יסתיימו הלימודים בשעה 12:50.

אירועים וטקסים

הזמנה לילדי הגנים העולים לא'

הורים וילדים יקרים! בואו להכיר את בית החינוך וחזונו במפגש שיתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ד טבת 22.1.2017 בבית החינוך בין השעות 17.00-19.00 במעמד הנהלת בית החינוך, רב בית החינוך, יועצת, צוות מחנכי כתות א' ונציגות הורים. בתוכנית: 17.00-18.00 : לילדי הגנים פעילות בכיתות (יש להגיע עם קלמר מאובזר) להורים מפגש עם צוות בית החינוך. 18:00-19:00 : תאטרון בובות הורים וילדים. מחנכות א' מנהל בית החינוך בוכניק בנימין

מכתב תודה לראש העיר יהודה בן חמו ממשפחתו של המנהל הראשון דוד בגון

לכבוד ראש עיריית כפר סבאמר יהודה בן חמו, א.נ. בשם אבי, מר דוד בגון, מנהלו הראשון של בית ספר בר אילן , ובשם כל בני המשפחה המורחבת, הרשה לי להודות לך מקרב לב, על השתתפותך בטכס בבית ספר בר-אילן, השבוע. מרשים, מפתיע ומחמם לב, לראות ראש עיר, שמתחבר ברמה הרגשית והחינוכית להיסטוריה שלנו ולתלמידינו. בדבריך החמים, ביחס החם והמכבד שלך לאבינו , ייצגת נאמנה את דור הבנים המכבדים והמנציחים את דור ההורים-המייסדים. בטוחני, שיחס זה שלך, משליך על עבודתך בכל התחומים, וכי העשייה שלך בעיר כפר סבא מונעת מאהבת אדם, עם ומולדת. תבורך. תודה רבה, בברכה נאמנה,בשם משפחת בגון המורחבת, שוש ליסון (בגון).

מכתב תודה למנהל בית הספר, לועד המרכזי, מורים ותלמידים ממשפחתו של המנהל הראשון של בית ספרנו דוד בגון

לכבוד מר בנימין בוחניק, מנהל בית ספר ממ"ד בר אילן. א.נ. בשם אבי, מר דוד בגון, מנהלו הראשון של בית ספר בר אילן , ובשם כל בני המשפחה המורחבת, הרשה לי להודות לך מקרב לב, על ייזום וארגון הטכס בבית ספר בר-אילן, השבוע. מורגשת הפעילות החינוכית והלימודית שערכתם, אתה, ההנהלה וצוות המורים , כדי להכיר לתלמידים את מורשת בית הספר שלהם. בדבריך החמים, ביחס החם והמכבד שלך לאבינו , ייצגת נאמנה את דור הבנים המכבדים והמנציחים את דור ההורים-המייסדים. בטוחני כי החוויה שהענקנו, יחד, לתלמידים, תיזכר על ידם.ניכר כי העשייה החינוכית שלך מונעת מאהבת אדם, עם ומולדת. תבורך. אנא, מסור תודות לכל צוות ההנהלה, המורים וועד ההורים. תודה רבה, בברכה נאמנה,בשם משפחת בגון המורחבת, שוש ליסון (בגון).

מידע להורים

טפסי הצהרה להסעה

אגף החינוך- מח' הסעות . תאריך ______________. אנו מאשרים , שם ההורים :______________________. כי בני/בתי : ________________ת.ז. _______________. לומד בביה"ס :_____________ ומוסע מידי יום בהסעות המאורגנות ע"י הרשות. אנו מתחייבים כי אדם בוגר ימתין מידי יום, בתחנה בה יורד בני/ בתי מההסעה . ידוע לנו, שכל שנה עלינו לחדש אישור ! כל שינוי שיתרחש במהלך שנת לימודים יהיה עלינו לדווח מיד למחלקת הסעות ברחוב נחשון 14 כפר – סבא / הנהלת ביה"ס. (לא לנהגים) אנו ההורים, חותמים ומתחייבים לשאת באחריות . חתימה : ________________.

טפסי הצהרה להסעה

אגף החינוך- מח' הסעות . תאריך ______________. אנו מאשרים , שם ההורים :______________________. כי בני/בתי : ________________ת.ז. _______________. לומד בביה"ס :_____________ ומוסע מידי יום בהסעות המאורגנות ע"י הרשות , ירד לבד יום יום בסיום יום הלימודים מההסעה בתחנה שנקבעה מראש ע"י הרשות. כשאדם בוגר לא ימתין לקבלו. עלינו ההורים, תחול האחריות הבלעדית לשלומו/שלומה של בני/בתי. ידוע לנו, שכל שנה עלינו לחדש אישור ! כל שינוי שיתרחש במהלך שנת לימודים יהיה עלינו לדווח מיד למחלקת הסעות ברחוב נחשון 14 כפר – סבא. (לא לנהגים) אנו ההורים, חותמים ומתחייבים לשאת באחריות . חתימה : ________________. רצ"ב טופס הצהרה משפטית

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA