בית ספר בר אילן כפר סבא
  www.barilan.ys.ksedu.co.il
בית ספר בר אילן כפר סבא
יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל מרחבי כיתות גלריית תמונות למידה בחרום חדר מורים יצירת קשר
אגף החינוך- מח' הסעות . תאריך ______________. אנו מאשרים , שם ההורים :___________________ ___. כי בני/בתי : ________________ת.ז. _______________. לומד בביה"ס :_____________ ומוסע מידי יום בהסעות המאורגנות ע"י הרשות. אנו מתחייבים כי אדם בוגר ימתין מידי יום, בתחנה בה יורד בני/ בתי מההסעה . ידוע לנו, שכל שנה עלינו לחדש אישור ! כל שינוי שיתרחש במהלך שנת לימודים יהיה עלינו לדווח מיד למחלקת הסעות ברחוב נחשון 14 כפר – סבא / הנהלת ביה"ס. (לא לנהגים) אנו ההורים, חותמים ומתחייבים לשאת באחריות . חתימה : ________________.