בית ספר בר אילן כפר סבא
  www.barilan.ys.ksedu.co.il
בית ספר בר אילן כפר סבא
יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל מרחבי כיתות גלריית תמונות למידה בחרום חדר מורים יצירת קשר
אגף החינוך- מח' הסעות . תאריך ______________. אנו מאשרים , שם ההורים :___________________ ___. כי בני/בתי : ________________ת.ז. _______________. לומד בביה"ס :_____________ ומוסע מידי יום בהסעות המאורגנות ע"י הרשות , ירד לבד יום יום בסיום יום הלימודים מההסעה בתחנה שנקבעה מראש ע"י הרשות. כשאדם בוגר לא ימתין לקבלו. עלינו ההורים, תחול האחריות הבלעדית לשלומו/שלומה של בני/בתי. ידוע לנו, שכל שנה עלינו לחדש אישור ! כל שינוי שיתרחש במהלך שנת לימודים יהיה עלינו לדווח מיד למחלקת הסעות ברחוב נחשון 14 כפר – סבא. (לא לנהגים) אנו ההורים, חותמים ומתחייבים לשאת באחריות . חתימה : ________________. רצ"ב טופס הצהרה משפטית