בית ספר בר אילן כפר סבא
  www.barilan.ys.ksedu.co.il
בית ספר בר אילן כפר סבא
יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל מרחבי כיתות גלריית תמונות למידה בחרום חדר מורים יצירת קשר

בס"ד התשע"א בית חינוך ממ"ד "בר-אילן" כפר-סבא 410910 טל' 7654321 ,7673264 , פקס 09-7661022 תקנון אורחות החיים בבית החינוך התקנון הוא מסמך המגדיר את אורחות החיים בבית החינוך וקביעת אמות מידה התנהגותיות, בכפוף לנוהלי משרד החינוך. התקנון יפרט את חובותיהם ואת זכויותיהם של חברי קהילת בית החינוך: מורים, תלמידים, עובדי בית החינוך והורי התלמידים. 1. מטרות התקנון תקנון בית החינוך מבוסס על התפיסה, כי לכל תלמיד, מורה, הורה ועובד בבית החינוך הזכות לכבוד והחובה לכבד. מטרת הנושאים המנוסחים בתקנון להבהיר את הזכויות והחובות של כל באי בית החינוך. כמו כן בתקנון מופיע מדרג התגובות למקרה של הפרת משמעת (כל מקרה לגופו). 2. חובת קיום התקנון תלמידי בית החינוך, צוות המורים, ההורים והנהלת בית החינוך מחויבים בהתנהגות על פי התקנון. דוגמא אישית - ההורים מתבקשים להגיע בלבוש צנוע והולם המכבד את מדיניות החינוך הדתי. נוכחות הורים כניסה של הורים לבית החינוך בשעת הלימודים, מותרת רק בתאום מראש עם המורות, מנהל בית החינוך או המזכירות. חל איסור מוחלט להיכנס לכיתות הלימוד בשעות הלימודים. 3. חיי היום יום בבית החינוך סדר הלימודים: א. מתוך כבוד לזמן המשותף ללמידה, עם השמע הצלצול על כל התלמידים להימצא בכתה ישובים במקומותיהם ומוכנים לשיעור. ב. על התלמיד להגיע לשיעור עם כל הציוד הלימודי הנדרש ועם שעורי הבית מוכנים. ג. רצוי לכתוב את שם התלמיד/ה והכתה על החפצים האישיים כולל על הבגדים. התנהגות ראויה במהלך השיעור כוללת הגעה בזמן, עמידה עם כניסת המורה, הקשבה, הימנעות מפטפוט, מעורבות ושיתוף פעולה עם המורה והתלמידים. איסור אכילה בזמן השיעור, כולל לעיסת מסטיק. שתייה מותרת מבקבוק בלבד. ניתן לשתות בזמן השיעור, לאחר השתייה יש להחזיר את הבקבוק לתיק. מילוי בקבוקים בהפסקה בלבד. (שתייה ואכילה בזמן מבחן מותרת רק בהסכמת המורה) במהלך השיעור אין לעמוד, לשוטט בכתה, לפטפט, או לצאת ללא רשות המורה. ד. רכוש בית החינוך וניקיונו – על התלמידים והמורים לדאוג לשמירה על רכוש בית החינוך ניקיונו וטיפוחו. 1. מחנך הכיתה ימנה תורנים שבועיים לשמירת ניקיון הכיתה, טאטוא יומי, איסוף ניירות בכיתה ודיווח על נזקים (במידה ויש). 2. תלמיד שגרם נזק לרכוש בזדון יישא בהוצאות התיקון. השחתת רכוש (נזק לרכוש) מוגדרת כפגיעה ברכוש בית החינוך, או רכוש הפרטי כגון: שבירה ,חריטה, קריעה, גרפיטי, גניבה וכד'.. תלמיד שימצא מלכלך או פוגע ברכוש חייב לשאת במלוא הנזק והנושא יטופל כעבירת משמעת לכל דבר. 3. בכל מקרה של פגיעה ברכוש ישלח מכתב להורי התלמיד. ה. בסיום יום הלימודים יש להקפיד על הרמת הכיסאות ,ניקיון הכיתה כיבוי אורות,מזגנים ומחשבים. ו. אין להכניס תיקים ודברי מאכל לאולם הספורט, לחדר מוסיקה ו\או לחדר המחשבים. ז. במהלך ההפסקות- על כל התלמידים לצאת לחצר בית החינוך למעט תלמידים שקיבלו אישור ו\או בהתאם להנחיית המנהל דרך מערכת הכריזה. ח. זכור !!! עם הישמע הצלצול (לשיעור \להפסקה) ,חל איסור מוחלט לרוץ בכיתות ו\או בפרוזדורים. 4. הסעות בזמן העמידה בתחנה יש לעמוד בטור מסודר ולשמור על סדר תוך מתן כבוד אחד לשני. יש להימנע מדחיפות ועקיפות. אין לגשת אל האוטובוס לפני עצירתו המוחלטת. יש לעלות לאוטובוס בנחת רק מהפתח הקדמי. מתיישבים וחוגרים את חגורת הבטיחות. אין להוציא ראש או יד מחלון האוטובוס. יש להישמע להוראות הנהג. דרכי פעולה/תגובות לאחר הפרה ראשונה: שיחת בירור ורישום בקלסר ההסעות,ואזהרה בע"פ. לאחר הפרה שנייה: רישום וידוע ההורים בכתב או טלפון. לאחר הפרה שלישית: רישום וידוע ההורים, אזהרה לפני השעיה. לאחר הפרה רביעית: השעיה מנסיעה באוטובוס. במקרים של התנהגות חריגה בתחנת ההסעות או בזמן הנסיעה, יטופל התלמיד מיידית, באופן התואם את חומרת המעשה. 5. התנהגות א. השימוש באלימות מכל סוג שהוא (מילולית, פיסית או חברתית) אסורה. אלימות מילולית מוגדרת כהתבטאות מילולית הפוגעת באדם כלשהו, לדוגמא מילים בוטות, התבטאויות גסות, איומים וכו'. אלימות פיסית מוגדרת כפעולה הגורמת לפגיעה פיזית בזולת מכוונת או נובעת מהתנהגות בלתי שקולה. אלימות חברתית מוגדרת כארגון חרם על תלמיד\ים ו\או העלבה מתמשכת. חל איסור מוחלט לשאת סכינים/ או אולרים או כל כלי אחר העלול להיות סכנה לזולת. תלמיד שימצא ברשותו או מחזיק אחד הכלים יובא בפני ההנהלה לברור,ויטופל ברוח חוזר מנכ"ל. (פרט למספרים). ב. תחילת כל שנת לימודים ילמדו בכל כיתה את התקנון על כל סעיפיו. האחריות בכתה לטיפול בבעיית המשמעת היא של המורה המקצועי או מורה תורן או מורה שנכח באירוע. מורה יידע את המחנך, אך לא יטיל עליו את הטיפול בבעיות, אלא אם כן מיצה את כל הדרכים האחרות. אמצעים העומדים לרשות המורה כאשר עליו להגיב על הפרת משמעת: מדרג תגובות שיש לנקוט בעת הפרת משמעת (כל תגובה תתועד ב "דוח משמעת") חוזר מיוחד ב' נא\1 סעיף 45 שיחת הבהרה. (שיחה אישית עם התלמיד\ אזהרה בעל פה. 3. אזהרה בכתב ,ידוע ההורים ומחנך הכיתה. 4 מניעת הנאה. (לא כולל איסור פעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית החינוך) 5 הרחקת התלמיד מהשיעור , תוך ידוע המנהל מרגע ההרחקה, ובתנאי שקיים קשר עין עם התלמיד המורחק או לחילופין יישאר בכיתה בפינת העבודה לכתיבת מסימה שתוטל עליו ע"י המורה. 6. העברת תלמיד לכתה מקבילה,מחייבת אישור המנהל . 7. א.השעיה מלימודים בבית החינוך ע"י המנהל ובידיעת הורי התלמיד/ה אחריות השגחת התלמיד עוברת להוריו. ב. הרחקה ל – 4-2 ימי לימוד על ידי מנהל בית החינוך לאחר התייעצות עם מחנך הכיתה, עם מורי הכיתה, עם יועץ בית החינוך ובאישור הפיקוח. (אם תלמיד יורחק ליומיים ומעלה יוודא המנהל שדבר הרחקתו הובא לידיעת ההורים בכתב ובעל פה. תלמיד לא יורחק יותר מ – 4 ימים). כל הרחקה מבית הספר מחייבת הודעה בכתב ובעל פה למפקח/ת בית החינוך. תגובות שאין נוקטים. 1. אין לרשום נזיפות ביומן הכתה ו\או ביומן התלמיד. (ניתן לרשום במחברת קשר לתלמיד בלבד). 2. הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה. 3. עונשי גוף. 4. העברה לשכבת גיל נמוכה יותר. משחקי כדור- חל איסור מוחלט לשחק משחקי כדור בחדרי הכתות והפרוזדורים. מותר לשחק בכדור רק במגרשים (העובר על כלל זה כדורו ילקח לשבוע) פלאפונים – חל איסור מוחלט להביא פלאפונים לבית החינוך.( פרט לתלמידים שקיבלו אישור מיוחד ממנהל בית החינוך) במקרים דחופים- רשאי התלמיד באישור המחנך ו\או המורה המקצועי לגשת למזכירות על מנת לידע את ההורים. תלמידים רשאים להשתמש בטלפון הציבורי 09-7652700 תגובות להפרת משמעת: (לכל מקרה ייכתב דוח משמעת) החרמת המכשיר והחזרתו להורים בלבד. (במקרה הראשון) חדר מורים- הינו מחוץ לתחום גבי תלמידים. תלמיד רשאי לקרוא למורה לשם ברור בעיה בה ניתקל. חדר המורים נועד לצרכי המורים ולכן יש להקפיד לא להזמין אליו תלמידים לשיחות אישיות או לכתיבת מבחנים או לביצוע עבודות חברתיות שונות. 6. תלבושת\הופעה א.על תלמידי בית החינוך ותלמידותיו להופיע ב"תלבושת אחידה" במהלך כל השנה. בכל ראש חודש יש להגיע לבית החינוך בחולצה לבנה . חל איסור מוחלט על נעילת כפכפים ו/ או קרוקס. ב. בנים- א. ציצית חובה ב. מכנס קצר שאורכו עובר במעט את הברך/ רצוי ארוך יותר (7/8) ג. תלבושת ספורט- חובה. ( בהתאם לדרישת המורה לחינוך גופני) בנות - א. חולצה שרוולים לא קצרים מומלץ עד המרפק. ב. תלבושת ספורט- חובה.(בהתאם לדרישות המורה לחינוך גופני) ג. חצאית -אורך החצאית מתחת לברך. מדרג תגובות- להפרה משמעת בנושא - תלבושת והופעה: 1. שיחה עם התלמיד+ כתיבת דוח משמעת- במקרה הראשון. 2. ידוע ההורים- במקרה השני. 3. אי כניסה לשיעור עד לשיפור ההופעה- במקרה השלישי. 7. היעדרויות, איחורים, שחרורים 1. התלמידים חייבים להופיע לכל ימי הלימודים ולכל הפעילויות המתקיימות בביה"ס. 2. יציאת תלמיד מן הכתה במהלך השיעור הינה אך ורק בידיעת/באישור המורה המלמד באותו שיעור. 3. תלמיד שיצא מן השיעור ללא רשות המורה ,ידווח מיידית להנהלה. 4. תלמיד שנאלץ/ צריך לעזוב את שטח בית החינוך לפני השעה 13.00 (מכל סיבה שהיא) יציאתו תאושר אך ורק בליווי הורים או מבוגר. על המלווה לעדכן את מזכירות בית החינוך שהתלמיד עוזב את שטח בית החינוך. ההורים מתבקשים לצייד את התלמיד באישור בכתב לכל מקרה של היעדרות . 5. תלמיד המגיע לבית החינוך באיחור במהלך יום הלימודים, התלמיד מתבקש להביא הסבר בכתב על איחורו/ היעדרותו. מדרג תגובות לסעיף היעדרויות, איחורים ושחרורים: א. שיחה עם התלמיד ומילוי דוח משמעת וידוע ההורים.( במקרה ראשון) ב. שיחה עם ההורים בלבד. (במקרה שני) וכתיבת פרוטוקול של השיחה. ג. התערבות ההנהלה . נהלים 8. מבחנים/בחנים א. מועדי המבחנים ופרוט הנושאים/ החומר כולל העמודים יפורסמו באתר הבית ספרי ובלוח השנה הכיתתי במהלך כל מחצית/ במהלך השנה. ב. המורה יודיע מבעוד מועד על חומר המבחן ( לפחות שבוע לפני מועד הבחינה) ג. לא יתקיימו יותר מ- 2 מבחנים בשבוע + אחד ממקצועות הליבה (מתמטיקה אנגלית). ד. לא ייערך יותר ממבחן אחד ביום לימודים. ה. הבחינות יוחזרו תוך שבועיים מיום כתיבתן. ו. הקלות במבחנים - תלמידים הזכאים להארכת זמן ו/או למבחן בע"פ יצוידו- "בכרטיס הקלות" שניתן אישית לתלמיד (לשנה) על ידי יועצת בית החינוך. על התלמיד ליידע כל מורה, בכל מבחן שיש ברשותו כרטיס הקלות ולהציגו למורה. ז. בשאלות וברורים הן מצד ההורה והן מצד התלמיד בנושא מבחנים יש לפנות למחנך/ת הכתה. 9. תעודות וציונים- תעודות מסכמות בלבד "מרכיבי הציון" – כל מורה/מחנך מתבקש ובאחריותו להסביר לתלמידיו שהוחלט ( החלט צוות בית החינוך) שהציון הסופי בתעודה המסכמת יורכב מ... 80% - ממוצע הציונים ( מבחנים, בחנים,עבודות) 15% - הכנת שעורי בית 5% - הבאת ציוד הנדרש לשיעור סה"כ 100% גיליונות הישגים - (גיליונות ביניים ) הגיליונות יוגשו לכל הורה באסיפת הורים באופן אישי, גיליון הכולל הישגים בלבד. 10. שעורי בית שעורי הבית הם פעילויות לימודיות לתלמיד מחוץ לכותלי בית החינוך שמכוונות לקדם את לימודיו ולבסס את הישגיו על כן על התלמיד להקפיד בהכנתם. באחריות כל מורה לכתוב בפינת הלוח את שעורי הבית ואין למוחקן עד סיום יום הלימודים. אין לתת שעורי בית בימי שישי וערבי חג. צוות המורים ידאג לאיזון שעורי הבית במקצועות השונים תוך התחשבות בעומס שיוטל על התלמיד. עומס השעורים/ המשימות (במקצועות הליבה)=באנגלית, במתמטיקה,בשפה ובמדעים טכנולוגיה יהיה רב יותר בהשוואה למקצועות האחרים. הארות והערות תלמיד המבקש להציע יוזמה או להעלות בעיה, או להשמיע ביקורת, יפנה למורה הנוגע בדבר בזמן שיאפשר שיחה נינוחה, ולא במהלך השיעור. כמו כן יוכל התלמיד לפנות למחנך כיתתו או לרכז השכבה ולהנהלת בית החינוך. נושא שיושמע באופן הולם ובזמן הנכון יזכה לאוזן קשבת, להתייחסות רצינית ולניסיון לשיפור. שיתוף פעולה וכבוד הדדי בית החינוך ישמח לשיתוף פעולה מלא של ההורים על מנת ליישם את רוח הסובלנות, הכבוד והאחוה שמהווה בסיס ליציקת התכנים התורניים והחינוכיים. כל זלזול של הורים בתקנון זה,בכבוד הצוות החינוכי ובכבוד בית הספר יטופל בדרך של הסברה ודרך ארץ. ב ב ר כ ה, וועד ההורים, צוות המורים, הנהלת בית החינוך